259/2007-05-29
Относно: възстановяване на депозитите на политически партии и коалиции, получили не по-малко от 2 на сто, и инициативни комитети, получили не по-малко от 1 на сто, от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране членове на Европейския парламен
258/2007-05-28
Относно: възлагане извършването на проверка за двойно гласуване на произведените избори за членове на Европейски
257/2007-05-28
Относно: определяне реда за проверка за двойно гласуване
256/2007-05-23
Относно: окончателни резултати
255/2007-05-23
Относно: приемане на информация на работната група по жалби и сигнали на ЦИКЕП
254/2007-05-23
Относно: актуализация на база данни за секции
253/2007-05-23
Относно: актуализация на база данни
252/2007-05-20
Относно: обявяване края на изборния ден на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България в избирателните секции на територията на страната
251/2007-05-20
Относно: жалба срещу решение № 41 от 20.05.2007 г. на РИК - Видин
250/2007-05-20
Относно: предизборна агитация
249/2007-05-20
Относно: жалба срещу решение № 36 от 20.05.2007 г. на РИК - Монтана
248/2007-05-20
Относно: жалба срещу решение № 153 от 20.05.2007 г. на РИК - Хасково
247/2007-05-20
Относно: предизборна агитация
246/2007-05-20
Относно: предизборна агитация
242/2007-05-18
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 98 от 13 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Репуб
241/2007-05-18
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
240/2007-05-18
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
239/2007-05-17
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и решения № 153 и № 154 от 24 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламен
238/2007-05-17
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
237/2007-05-17
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
236/2007-05-17
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
235/2007-05-17
Относно: регистрация на застъпници на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България
234/2007-05-16
Относно: регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Стефан Антонов Софиянски
233/2007-05-16
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
232/2007-05-16
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
231/2007-05-16
Относно: регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Стефан Петров Личев
230/2007-05-16
Относно: регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Лъчезар Благовестов Тошев
229/2007-05-16
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
228/2007-05-15
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
227/2007-05-15
Относно: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИКЕП и отчитане на резултатите от изборите на 20 май 2007 г.
226/2007-05-15
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
225/2007-05-15
Относно: отмяна на разрешения на социологически агенции да провеждат социологически проучвания в изборния ден
224/2007-05-15
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
223/2007-05-15
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
222/2007-05-15
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
221/2007-05-15
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
220/2007-05-14
Относно: протокол-грама за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
219/2007-05-14
Относно: изменение и допълнение на Решение № 120 от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП
218/2007-05-14
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 116 от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП
217/2007-05-14
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
216/2007-05-14
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
215/2007-05-14
Относно: освобождаване на внесен депозит от инициативен комитет
214/2007-05-14
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
213/2007-05-14
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
212/2007-05-11
Относно: замяна на член на РИК - Враца № 6
211/2007-05-10
Относно: жалба от Тодор Джамбов против решение № 22 от 7.05.2007 г. на РИК - Пазарджик
210/2007-05-10
Относно: жалба от Димчо Найденов Кьосев срещу решение № 25 от 8.05.2007 г. на РИК - Силистра
209/2007-05-10
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
208/2007-05-09
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
207/2007-05-09
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
206/2007-05-09
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
205/2007-05-08
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
204/2007-05-08
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
203/2007-05-08
Относно: жалба вх. № 274 от 7.05.2007 г. за назначаване членове на секционни избирателни комисии на територията на община Балчик
202/2007-05-08
Относно: жалба вх. № 275 от 7.05.2007 г. за назначаване членове на секционни избирателни комисии на територията на община Генерал Тошево
201/2007-05-08
Относно: жалба вх. № 273 от 7.05.2007 г. за назначаване членове на секционни избирателни комисии на територията на община Каварна
200/2007-05-07
Относно: единната номерация на избирателните секции в чужбина
199/2007-05-07
Относно: назначаване на секционните избирателни комисии в чужбина за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
198/2007-05-07
Относно: снабдяване на секциите в чужбина с изборни книжа и бюлетини за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
197/2007-05-07
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
196/2007-05-07
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
195/2007-05-07
Относно: разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от сдружение "ГИСДИ"
194/2007-05-07
Относно: одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 4
193/2007-05-05
Относно: жалба от Тодор Джамбов против решение № 18 от 30.04.2007 г. на РИК - Пазарджик, за назначаване членове на СИК на територията на община Пазарджик
192/2007-05-04
Относно: замяна на член на РИК - Пазарджик № 13
191/2007-05-04
Относно: допълване Методическите указания за СИК
190/2007-05-04
Относно: допълване Методическите указания за РИК, част втора
189/2007-05-04
Относно: разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "АГЕНЦИЯ СКАЛА" ЕООД
188/2007-05-03
Относно: жалба от ПП “АТАКА” – Общински сбор, район “Витоша”, срещу решение № 13 от 24.04.2007 г. на РИК – София № 23
187/2007-05-03
Относно: назначаване членове на секционни избирателни комисии на територията на община Пазарджик
186/2007-05-03
Относно: разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МЕДИАНА” ООД
185/2007-05-02
Относно: одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 2
184/2007-05-02
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от агенция "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД
183/2007-04-27
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
182/2007-04-27
Относно: назначаване членове на секционни избирателни комисии на територията на община Пазарджик
181/2007-04-27
Относно: жалба от Георги Зафиров – координатор на ПП “АТАКА” за област Ямбол, против решение № 5 от 20.04.2007 г. на РИК – Ямбол № 31
180/2007-04-27
Относно: одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 4
179/2007-04-27
Относно: жалба от Георги Йорданов Михалев – представляващ ПП “СДС” и ПГ “Коалиция ОДС” против решение № 4 от 19.04.2007 г. на РИК – Ямбол № 31
178/2007-04-27
Относно: жалба от Мария Стоянова Танева – председател на общинската организация на ДСБ – Стралджа, против решение № 4 от 19.04.2007 г. на РИК – Ямбол № 31
177/2007-04-27
Относно: жалба от Крум Костадинов Крумов – председател на Областния съвет на “Движение за права и свободи” - област Монтана, против решение № 14 от 19.04.2007 г. на РИК – Монтана № 12
176/2007-04-27
Относно: жалби от председателя на общинското ръководство на СДС – гр. Гулянци, и упълномощения представител на БНС против решение № 17 от 21.04.2007 г. на РИК – Плевен № 15
175/2007-04-27
Относно: нарушение на Закона за избиране на Европейския парламент на Република България, допуснато от телевизия “СКАТ”, собственост на “СКАТ” ООД
174/2007-04-27
Относно: изменение и допълнение на Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП
173/2007-04-27
Относно: замяна на член на РИК – София № 26
172/2007-04-27
Относно: жалба от Владимир Дончев – секретар на ПП “НДСВ”, за излъчен по телевизия “СКАТ” клип на ПП “АТАКА”
171/2007-04-27
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от Национален център за изучаване на общественото мнение при Народното събрание (НЦИОМ)
170/2007-04-27
Относно: одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 3
169/2007-04-27
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
168/2007-04-26
Относно: одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 2
167/2007-04-26
Относно: одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 1
166/2007-04-26
Относно: жалби от ПП “Зелена партия” и коалиция “Обединени демократични сили против решение № 15 от 20.04.2007 г. на РИК – Велико Търново № 4
165/2007-04-26
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 60 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП
164/2007-04-26
Относно: разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “БОЛКЪН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС” АД с образец на отличителния знак ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
163/2007-04-26
Относно: замяна на член на районна избирателна комисия
162/2007-04-25
Относно: жалба от ПП "Национално движение Симеон Втори" против решения № 13, 14 и 15 от 20.04.2007 г. на РИК - Кърджали № 9
161/2007-04-25
Относно: жалби от коалиция "Обединени демократични сили" и ПП "АТАКА" против решение № 9 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14
160/2007-04-25
Относно: жалба от ПП "АТАКА" против решение № 8 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14
159/2007-04-25
Относно: жалби от политическа партия "АТАКА" против решение № 7 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14
158/2007-04-25
Относно: постъпили жалби от коалиция "Обединени демократични сили", ПП "ДСБ", ПП "Земеделски народен съюз" и ПП "АТАКА" против решение № 11 от 20.04.2007 г. на РИК - Перник № 14
157/2007-04-25
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МБМД КОНСУЛТИНГ” ЕООД
156/2007-04-25
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за членове
155/2007-04-24
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Сова 5" АД
154/2007-04-24
Относно: вписване регистрацията на кандидат в листата на политическа партия "Съюз на свободните демократи" за участие в изборите на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. на мястото на заличен кандидат
153/2007-04-24
Относно: заличаване регистрацията на кандидат от листа на политическа партия "Съюз на свободните демократи" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
152/2007-04-24
Относно: замяна на член на районна избирателна комисия
151/2007-04-24
Относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии от РИК - Плевен № 15
150/2007-04-24
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 59 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП
149/2007-04-24
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД
148/2007-04-23
Относно: одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 3
147/2007-04-23
Относно: одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
146/2007-04-23
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 50 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП
145/2007-04-23
Относно: замяна на член на РИК - София № 24
144/2007-04-20
Относно: регистрация на фондация "Демократичен институт" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
143/2007-04-20
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117 от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП
142/2007-04-20
Относно: замяна на член на РИК - София № 26
141/2007-04-20
Относно: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "АФИС" ООД
140/2007-04-19
Относно: регистрация на юридическо лице сдружение с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република Българияна 20 май 2007 г.
139/2007-04-19
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, 14 и 15 и чл. 66, ал. 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
138/2007-04-19
Относно: регистрация на сдружение с нестопанска цел "Иноватори" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
137/2007-04-19
Относно: регистрация на сдружение "Регионални инициативи - Велико Търново" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
136/2007-04-19
Относно: регистрация на сдружение с нестопанска цел "Европейски демократичен път" (ЕДП) като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
135/2007-04-26
Относно: допускане и класиране на участниците в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения
134/2007-04-18
Относно: регистрация на юридическо лице с нестопанска цел Фондация "Общности 2002" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
133/2007-04-18
Относно: жалба от Ангел Цонев срещу Решение № 73 от 4 април 2007 г. на ЦИКЕП
132/2007-04-18
Относно: регистрация на сдружение с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив" (БСЧИГП - Пловдив) като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
131/2007-04-18
Относно: регистрация на сдружение "Институт за социологически проучвания и анализи - ИСПА" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
130/2007-04-18
Относно: реда и условията за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Ирак
129/2007-04-18
Относно: вписване регистрацията на кандидат в листата на политическа партия "НДСВ" за участие в изборите на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. на мястото на заличен кандидат
128/2007-04-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 40 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП
127/2007-04-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 67 от 2.04.2007 г. на ЦИКЕП
126/2007-04-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 59 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП
125/2007-04-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 33 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП
124/2007-04-18
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 35 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП
123/2007-04-16
Относно: заличаване регистрацията на кандидат от листа на политическа партия "НДСВ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
122/2007-04-16
Относно: одобряване на техническия образец на Бюлетината за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
121/2007-04-16
Относно: замяна на член на районна избирателна комисия
120/2007-04-16
Относно: приемане Методически указания за секционните избирателни комисии
119/2007-04-16
Относно: приемане Методически указания за районните избирателни комисии - част ІІ
118/2007-04-16
Относно: определяне реда за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР
117/2007-04-16
Относно: определяне номерата на бюлетината на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП
116/2007-04-16
Относно: замяна на член на районна избирателна комисия
115/2007-04-16
Относно: анулиране на регистрацията на независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев, извършена с Решение № 113 от 14.04.2007 г. на ЦИКЕП за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
114/2007-04-14
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
113/2007-04-14
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатска листа на независимия кандидат Кристиян Борисов
112/2007-04-14
Относно: отказ за регистрация на независимия кандидат Здравко Маринов Георгиев, предложен от инициативен комитет за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
111/2007-04-14
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатска листа на независимия кандидат Никола Петков Ив
110/2007-04-14
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
109/2007-04-14
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
108/2007-04-14
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
107/2007-04-14
Относно: регистриране на кандидатска листа на коалиция на политически партии "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република Бъл
106/2007-04-14
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
105/2007-04-13
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
104/2007-04-13
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
103/2007-04-13
Относно: регистриране на кандидатска листа на коалиция на политически партии "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
102/2007-04-13
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 47 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП
101/2007-04-13
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
100/2007-04-13
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “ГЕРБ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
99/2007-04-13
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
98/2007-04-13
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатската листа на независимия кандидат Мария Стоянов
97/2007-04-12
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 41 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП
96/2007-04-12
Относно: регистриране на кандидатска листа на коалиция на политически партии “КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
95/2007-04-12
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
94/2007-04-12
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 37 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП
93/2007-04-12
Относно: промяна в състава на РИК - Добрич
92/2007-04-12
Относно: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
91/2007-04-11
Относно: класиране, възлагане на компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
90/2007-04-11
Относно: промяна в състава на РИК - Добрич
89/2007-04-11
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 46 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП
88/2007-04-10
Относно: определяне деня, мястото и часа за теглене на жребиите
87/2007-04-09
Относно: избор на кандидат за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
86/2007-04-06
Относно: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 30 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП
85/2007-04-06
Относно: регистрация на сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” (ГИСДИ) като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
84/2007-04-06
Относно: възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за назначаване на специалисти в РИК
83/2007-04-06
Относно: назначаване на работна група за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка на данните от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
82/2007-04-06
Относно: регистриране на политическа партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
81/2007-04-06
Относно: регистриране на политическа партия “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
80/2007-04-06
Относно: регистриране на политическа партия “ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
79/2007-04-05
Относно: регистриране на политическа партия “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
78/2007-04-05
Относно: регистриране на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
77/2007-04-04
Относно: поправка на явна фактическа грешка На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република Бъ
76/2007-04-04
Относно: приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на избори за членове на Европейски
75/2007-04-04
Относно: регистриране на политическа партия “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
74/2007-04-04
Относно: отказ за регистриране на политическа партия “ДВИЖЕНИЕ “НАРОДЕН ЮМРУК” ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
73/2007-04-04
Относно: регистриране на политическа партия “КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
72/2007-04-04
Относно: приемане Методически указания за районните избирателни комисии
71/2007-04-04
Относно: регистриране на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
70/2007-04-04
Относно: регистриране на КОАЛИЦИЯ “ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ” – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ” за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
69/2007-04-03
Относно: регистрация на коалиция с наименование “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
68/2007-04-02
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
67/2007-04-02
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
66/2007-04-02
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
65/2007-04-02
Относно: регистриране на политическа партия “АТАКА” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
64/2007-04-02
Относно: финансирането на предизборната кампания
63/2007-04-02
Относно: регистриране на политическа партия “ДЕМОКРАТИ ЗА ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
62/2007-03-30
Относно: предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори
61/2007-03-30
Относно: регистриране на политическа партия “Движение за права и свободи” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
60/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
59/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
58/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
57/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
56/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
55/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
54/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
53/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
52/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
51/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
50/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
49/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
48/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
47/2007-04-26
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
46/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
45/2007-03-30
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
44/2007-03-29
Относно: регистриране на политическа партия “ГЕРБ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
43/2007-03-29
Относно: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на политически партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 20 май 2007 г.
42/2007-03-29
Относно: процедура за определяне чрез жребий на номерата на бюлетините на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП за участие в изборите на 20 май 2007 г.
41/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
40/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
39/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
38/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
37/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
36/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
35/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
34/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
33/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
32/2007-03-29
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
31/2007-03-28
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
30/2007-03-28
Относно: На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр
29/2007-03-28
Относно: условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
28/2007-03-28
Относно: гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението
27/2007-03-28
Относно: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден
26/2007-03-27
Относно: отпечатване на избирателните списъци
25/2007-03-26
Относно: условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
24/2007-03-23
Относно: образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуване на екипажите
23/2007-03-23
Относно: определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража
22/2007-03-23
Относно: изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция на политически партии и независим кандидат
21/2007-03-23
Относно: съставяне, обявяване и поправка на избирателните списъци за гласуване на територията на Република България
20/2007-03-23
Относно: обявяване на решенията на районните избирателни комисии
19/2007-03-23
Относно: удостоверения за гласуване на друго място,за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на ученици и студенти
18/2007-03-23
Относно: назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
17/2007-03-22
Относно: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на политически партии, коалиции на партии и независими кандидати
16/2007-03-22
Относно: участие на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България; на наблюдатели от страната и чужбина, на представители на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за произвеждане на изборит
15/2007-03-22
Относно: регистрацията на кандидатски листи на политически партии и на коалиции на политически партии и регистрация на независими кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
14/2007-03-21
Относно: регистрация в ЦИКЕП на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на независими кандидати за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
13/2007-03-20
Относно: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България
12/2007-03-20
Относно: реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
11/2007-03-19
Относно: назначаване състави на районните избирателни комисии за избиране членове на Европейския парламент от Република България
10/2007-03-18
Относно: изменение и допълнение на Решение № 3 от 16 март 2007 г.
9/2007-03-18
Относно: приемане на хронограма за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
8/2007-03-18
Относно: определяне на говорители на ЦИКЕП
7/2007-03-16
Относно: единната номерация на избирателните секции
6/2007-03-16
Относно: реквизити на печатите на районните избирателни комисии
5/2007-03-16
Относно: процесуалното представителство на ЦИКЕП пред Върховния административен съд
4/2007-03-16
Относно: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИКЕП за подписване на граждански договори
3/2007-03-16
Относно: създаване на работни групи на ЦИКЕП
2/2007-03-16
Относно: съобщаване на решенията на ЦИКЕП
1/2007-03-16
Относно: начина на вземане на решения от избирателните комисии