Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 256/2007-05-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 256

София, 23 май 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 23 и чл. 117, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

І. ОБЯВЯВА окончателните резултати от произведените на 20 май 2007 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:

 

1. Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък 6 691 080.

 

2. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци 1 955 296.

 

3. Брой на намерените в избирателните кутии пликове 1 955 451.

 

4. Брой на недействителните гласове 17 750.

 

5. Брой на действителните гласове 1 937 696.

 

6. Разпределение на действителните гласове по листи на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети според номерацията на бюлетините им:

6.1. Зелена партия - 9976 действителни гласове, съставляващи 0,51 % от общия брой гласували.

6.2. Съюз на свободните демократи - 14 392 действителни гласове, съставляващи 0,74 % от общия брой гласували.

6.3. Инициативен комитет на кандидата Никола Петков Иванов - 2782 действителни гласове, съставляващи 0,14 % от общия брой гласували.

6.4. Ред, законност и справедливост - 9147 действителни гласове, съставляващи 0,47 % от общия брой гласували.

6.5. Коалиция на българските социалдемократи - 37 645  действителни гласове, съставляващи 1,94 % от общия брой гласували.

6.6. Демократи за силна България - 84 350 действителни гласове, съставляващи 4,35 % от общия брой гласували.

6.7. ПЕС - БСП и ДСХ - 414 786 действителни гласове, съставляващи 21,41 % от общия брой гласували.

6.8. Съюз на демократичните сили - 91 871 действителни гласове, съставляващи 4,74 % от общия брой гласували.

6.9. Земеделски народен съюз - 29 752 действителни гласове, съставляващи 1,54 % от общия брой гласували.

6.10. ГЕРБ - 420 001 действителни гласове, съставляващи 21,68 % от общия брой гласували.

6.11. НДСВ - 121 398 действителни гласове, съставляващи 6,27 % от общия брой гласували.

6.12. АТАКА - 275 237 действителни гласове, съставляващи 14,20 % от общия брой гласували.

6.13. Инициативен комитет за независимия кандидат Мария Стоянова Серкеджиева - 5323 действителни гласове, съставляващи 0,27 % от общия брой гласували.

6.14. Движение за права и свободи - 392 650 действителни гласове, съставляващи 20,26 % от общия брой гласували.

6.15. Комунистическа партия на България - 18 988 действителни гласове, съставляващи 0,98 % от общия брой гласували.

6.16. Граждански съюз за нова България - 9398 действителни гласове, съставляващи 0,49 % от общия брой гласували.

Няма избран независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЯ мандатите:

1. Листа № 7 - ПЕС - БСП и ДСХ - 5 мандата

2. Листа № 10 - ГЕРБ - 5 мандата

3. Листа № 11 - НДСВ - 1 мандат

4. Листа № 12 - АТАКА - 3 мандата

5. Листа № 14 - ДПС - 4 мандата

 

ІІІ. ОБЯВЯВА разпределение на заявените предпочитания (преференции) за отделни кандидати по кандидатски листи:

 

Име на партия/коалиция

 

Кандидати

Общо

1

Зелена партия

1

Тома Георгиев Белев

672

 

 

2

Горица Николаева Кръстанова

208

 

 

3

Александър Панайотов Каракачанов

1363

 

 

4

Огнян Кръстев Ковачев

49

 

 

5

Борислав Иванов Недев

66

 

 

6

Иван Върбанов Иванов

34

 

 

7

Светлана Димитрова Янкова

102

 

 

8

Иван Петров Мастиков

21

 

 

9

Валентина Статева Костова

24

 

 

10

Георги Борисов Стойчев

71

 

 

11

Милен Маринов Петрушев

28

 

 

12

Силвиа Никова Караникова

52

 

 

13

Красимир Евгениев Казаков

22

 

 

14

Мариян Димитров Курташев

245

 

 

15

Галя Ангелова Петрова

22

 

 

16

Пламен Михайлов Първанов

17

 

 

17

Севдалин Димитров Атанасов

10

 

 

18

Христо Георгиев Бардуков

136

2

Съюз на свободните демократи

1

Стефан Антонов Софиянски

 

3041

 

 

2

Радослав Милев Кацаров

182

 

 

3

Сашо Николов Рангелов

55

 

 

4

Милан Стоянов Миланов

93

 

 

5

Ивайло Тодоров Радославов

100

4

Ред, законност и справедливост

1

Васил Сотиров Сотиров

1021

5

Коалиция на българските социалдемократи

1

Константин Димитров Тренчев

 

6836

 

 

2

Здравка Владимирова Кръстева

377

 

 

3

Божидар Николов Томалев

237

 

 

4

Хюлия Айханова Топал

90

 

 

5

Драгомир Павлов Драганов

739

 

 

6

Ганчо Тодоров Ганчев

94

 

 

7

Мерлин Мустафа Шабан

79

Име на партия/коалиция

 

Кандидати

Общо

 

 

8

Асен Николов Сираков

71

 

 

9

Людмил Бориславов Велчев

36

 

 

10

Мария Борисова Жайгарова-Йорданова

132

 

 

11

Пламен Вълканов Червенков

90

 

 

12

Мария Янева Недялкова

105

 

 

13

Емел Юсеинова Зейнева

24

 

 

14

Мария Цончева Кръстева-Делина

95

 

 

15

Роза Димитрова Кирова

112

 

 

16

Галина Иванова Николова

59

 

 

17

Любомира Емилова Витанова

198

 

 

18

Чавдар Иванов Николов

33

6

Демократи за силна България

1

Константин Стефанов Димитров

 

7982

 

 

2

Светослав Христов Малинов

2928

 

 

3

Иван Николаев Иванов

1113

 

 

4

Даниел Павлов Митов

403

 

 

5

Пламен Симеонов Цветков

280

 

 

6

Кина Симеонова Андреева

620

 

 

7

Ивана Иванова Енева

169

 

 

8

Валентина Наумова Христова

124

 

 

9

Цветнен Димитров Цветков

82

 

 

10

Христо Йорданов Даскалов

81

 

 

11

Евелина Борисова Павловска-Живкова

98

 

 

12

Вениамин Вълков Тодоров

78

7

ПЕС - БСП и ДСХ

1

Кристиан Иванов Вигенин

16036

 

 

2

Илияна Малинова Йотова

14571

 

 

3

Атанас Атанасов Папаризов

11948

 

 

4

Маруся Иванова Любчева

3560

 

 

5

Евгени Захариев Кирилов

2555

 

 

6

Емил Аврамов Кало

1070

 

 

7

Георги Петков Близнашки

10473

 

 

8

Жасмина Желязкова Мирчева-Сиракова

1515

 

 

9

Петър Стефанов Филипов

3746

 

 

10

Катя Колева Келевска

972

 

 

11

Деница Златкова Златева

587

 

 

12

Георги Димитров Попов

434

 

 

13

Лъчезар Крумов Костов

337

 

 

14

Боян Стефанов Чуков

479

 

 

15

Любомир Ангелов Петков

1019

 

 

16

Виолета Александрова Чавдарова

332

 

 

17

Мартин Симеонов Славов

257

Име на партия/коалиция

 

Кандидати

Общо

 

 

18

Наталия Стоянова Стоянова

495

8

Съюз на демократичните сили

1

Петър Стефанов Стоянов

 

14095

 

 

2

Лъчезар Благовестов Тошев

2089

 

 

3

Мартин Димитров Димитров

4856

 

 

4

Любов Любенова Панайотова

465

 

 

5

Петър Владиславов Славов

206

 

 

6

Евгений Методиев Кънев

497

 

 

7

Вълчо Иванов Чолаков

325

 

 

8

Христо Йорданов Кирчев

724

 

 

9

Мария Анкова Бойчева

153

 

 

10

Павел Димитров Паунов

170

 

 

11

Богдан Николов Дренски

88

 

 

12

Ивайло Борисов Ръхов

426

 

 

13

Валери Иванов Белчев

68

 

 

14

Тодор Христов Гунчев

144

 

 

15

Ваня Михайлова Дюлгерова

51

 

 

16

Даниел Николов Мирчев

48

 

 

17

Коста Стефанов Костов

120

 

 

18

Андон Василев Гинев

207

9

Земеделски народен съюз

1

Стефан Петров Личев

1703

 

 

2

Румен Маринов Йончев

273

 

 

3

Стелиян Иванов Стоянов

273

 

 

4

Константин Димитров Маджаров

145

 

 

5

Емил Емилов Темелков

115

 

 

6

Татяна Благоева Ортоманова

156

 

 

7

Джамал Реджепов Асанов

169

 

 

8

Христина Симеонова Цветкова

110

 

 

9

Васил Донов Тошев

926

 

 

10

Радослав Стойков Христов

137

 

 

11

Райко Василев Масларски

28

 

 

12

Снежанка Богомилова Коларова

163

 

 

13

Чавдар Стоянов Чавдаров

119

 

 

14

Мустафа Мехмед Еюпов

184

 

 

15

Стефан Иванов Цанков

194

 

 

16

Марияна Иванова Спасова

80

 

 

17

Станислав Величков Богданов

24

 

 

18

Борислав Димитров Китов

169

10

ГЕРБ

1

Душана Панайотова Здравкова

20194

 

 

2

Владимир Андреев Уручев

7531

 

 

3

Николай Евтимов Младенов

7533

 

 

4

Петя Ставрева Ставрева

5131

 

 

5

Румяна Русева Желева

5963

 

 

6

Невена Димитрова Матеева

1961

Име на партия/коалиция

 

Кандидати

Общо

 

 

7

Мария Петрова Кръстева

1903

 

 

8

Андрей Андреев Ковачев

1633

 

 

9

Илиана Борисова Филипова

2529

 

 

10

Ренета Рашева Рашкова

4215

 

 

11

Преслав Пламенов Борисов

1427

 

 

12

Христина Онник Каспарян

622

 

 

13

Галина Симеонова Симеонова

1137

 

 

14

Милен Николаев Врабевски

697

 

 

15

Ирина Иванова Йорданова-Колева

431

 

 

16

Татяна Спасова Кметова

413

 

 

17

Нина Любомирова Стоянова-Вараджакова

746

 

 

18

Милена Цветанова Дамянова

1033

11

НДСВ

1

Биляна Илиева Раева

6627

 

 

2

Аспарух Аспарухов Панов

853

 

 

3

Антония Стефанова Първанова

10084

 

 

4

Радостина Сергеева Иванова

673

 

 

5

Маргарита Николова Хранова-Бойчева

1015

 

 

6

Гергана Симеонова Спиридонова

285

 

 

7

Меглена Николова Русенова

835

 

 

8

Любомир Тодоров Георгиев

813

 

 

9

Наталия Маринова Къснеделчева-Казакова

453

 

 

10

Елена Георгиева Канева

528

 

 

11

Людмила Лозанова Андреева

1299

 

 

12

Бисер Николов Ялъмов

117

 

 

13

Йордан Светиев Тужаров

414

 

 

14

Петя Живкова Хантова

385

 

 

15

Николай Ангелов Кирилов

844

 

 

16

Мария Димитрова Димитрова

314

 

 

17

Мария Иванова Донева

246

 

 

18

Соломон Исак Паси

7313

12

Атака

1

Димитър Кинов Стоянов

26519

 

 

2

Славчо Пенчев Бинев

4848

 

 

3

Десислав Славов Чуколов

3929

 

 

4

Димитър Стефанов Таралежков

1194

 

 

5

Данчо Димитров Хаджиев

718

 

 

6

Петър Иванов Хлебаров

693

 

 

7

Митко Иванов Димитров

1032

 

 

8

Румен Атанасов Ваташки

752

 

 

9

Цвета Алипиева Георгиева

726

 

 

10

Тодор Петков Христев

361

Име на партия/коалиция

 

Кандидати

Общо

 

 

11

Боян Цветков Лалов

221

 

 

12

Иван Илиев Ников

3304

 

 

13

Камен Маринов Каменов

231

 

 

14

Константин Димитров Костов

335

 

 

15

Пламен Валентинов Трънски

151

 

 

16

Николай Цвятков Николов

162

 

 

17

Валери Цветков Атанасов

235

 

 

18

Биляна Йорданова Гавазка

480

14

Движение за права и свободи

1

Филиз Хакъева Хюсменова

 

10801

 

 

2

Мариелка Величкова Баева

794

 

 

3

Метин Хюсеин Казак

1276

 

 

4

Владко Тодоров Панайотов

321

 

 

5

Ваня Лукова Матанова-Колева

254

 

 

6

Милена Иванова Христова

1711

 

 

7

Тимур Ахмедов Халилов

489

 

 

8

Корман Якубов Исмаилов

240

 

 

9

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

118

 

 

10

Пенчо Николов Загорски

215

 

 

11

Анелия Митева Илиева

468

 

 

12

Атанас Цветанов Кънчев

177

 

 

13

Четин Хюсеин Казак

425

 

 

14

Фатме Муса Илияз

8148

 

 

15

Неджми Ниязи Али

284

 

 

16

Алиосман Ибраим Имамов

1754

 

 

17

Людмил Дочев Георгиев

92

 

 

18

Юнал Саид Лютфи

865

15

Комунистическа партия на България

1

Ангел Георгиев Иванов

 

985

 

 

2

Божидар Петров Стоянов

299

 

 

3

Александър Димитров Паунов

472

 

 

4

Симеон Давидов Елазаров

122

 

 

5

Антон Димитров Димов

107

 

 

6

Силвия Левон Абгарян

106

 

 

7

Венцеслав Трифонов Георгиев

220

 

 

8

Илияна Иванова Петрова

149

 

 

9

Стойко Пелов Стойков

72

 

 

10

Спас Димитров Колев

60

 

 

11

Ивайло Петров Велинов

54

 

 

12

Георги Веселинов Шаранков

54

 

 

13

Нели Христова Ангелова

89

 

 

14

Стамен Стоянов Стаменов

83

 

 

15

Владо Славчев Божилов

205

Име на партия/коалиция

 

Кандидати

Общо

 

 

16

Мария Маринова Белалова

39

 

 

17

Марко Димитров Димитров

18

 

 

18

Красимира Янкова Венкова

50

16

Граждански съюз за нова България

1

Кръстьо Илиев Петков

767

 

 

2

Янка Крумова Такева

1416

 

 

3

Диана Петрова Ковачева-Караджова

56

 

 

4

Станчо Георгиев Станчев

117

 

 

5

Сотир Ангелов Немов

77

 

 

6

Ирина Георгиева Терзийска

46

 

 

7

Анета Иванова Димитрова

117

 

 

8

Христо Неделчев Маринов

62

 

 

9

Венцислав Младенов Везиров

55

 

 

10

Елена Недялкова Василева

66

 

 

11

Любомир Ангелов Стайков

35

 

 

12

Йонна Бойчева Чорева

79

 

 

13

Лилия Руменова Илиева

14

 

 

14

Гюлшан Хашимова Мустафова

141

 

 

15

Евелина Георгиева Георгиева

7

 

 

16

Лъчезар Спасов Спасов

86

 

 

17

Мария Кръстанова Иванова

18

 

 

18

Кирил Иванов Обрешков

19

 

Получените преференциални гласове не оказват влияние на подреждането на кандидатите в кандидатските листи.

 

ІV. ОБЯВЯВА за избрани за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".

2. БИЛЯНА ИЛИЕВА РАЕВА, от листата на политическа партия "Национално движение Симеон Втори".

3. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ УРУЧЕВ, от листата на политическа партия "ГЕРБ".

4. ВЛАДКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".

5. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, от листата на политическа партия "АТАКА".

6. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ, от листата на политическа партия "АТАКА".

7. ДУШАНА ПАНАЙОТОВА ЗДРАВКОВА, от листата на политическа партия "ГЕРБ".

8. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".

9. ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".

10. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, в листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".

11. МАРИЕЛКА ВЕЛИЧКОВА БАЕВА, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".

12. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".

13. МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".

14. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ, от листата на политическа партия "ГЕРБ".

15. ПЕТЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА, от листата на политическа партия "ГЕРБ".

16. РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА, от листата на политическа партия "ГЕРБ".

17. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ, от листата на политическа партия "АТАКА".

18. ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи". 

 

Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник".

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ЦИК:

 

1.                                              9.                                          17.

Св. Димитрова                       В. Кръстева                          М. Григорова

2.                                            10.                                          18.

Ал. Петров                  Е. Пенков                  М. Топузова

3.                                            11.                                          19.

Б. Троянов                              Е. Чаушев                             Н. Тачева

4.                                            12.                                          20.

Ел. Маркова                           Ив. Минев                            Р. Негенцова

5.                                            13.                                          21.

М. Карадайъ                           Ив. Давидов                         Р. Еленски

6.                                            14.                                          22.

А. Александров                     И. Иларионов                       Р. Сидерова

7.                                            15.                                          23.

А. Груева                                К. Раймундов                       С. Сапунджиева

8.                                            16.                                          24.

А. Сираков                  Кр. Вълев                  Цв. Чуклева

25.

Цв. Йосифова

 

 

 

 

 

 

 

НТ,ЦЧ/КП

 

Всички решения