Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 26/2007-03-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

София, 27 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  отпечатване на избирателните списъци

 

На основание чл. 25, ал.1, т. 1, чл. 29, ал. 8 и чл. 32 от ЗИЧЕПРБ  и т. 11 от Решение № 21/23.03.2007 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

І. Избирателните списъци - част І за обявяване и за гласуване се отпечатват от ГД "ГРАО" и се предават на областните управители съответно до 7.04.2007 г. и до 17.05.2007 г.

ІІ. Избирателни списъци - част ІІ за обявяване

1. ГД "ГРАО" осигурява на органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ "Избирателен списък - част ІІ за обявяване и "Избирателен списък - част ІІ" за гласуване в електронен вид чрез териториалните си звена до 2.04.2007 г.

2. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ попълват "Избирателен списък - част ІІ за обявяване в електронен вид и го предават на териториалните звена на ГД "ГРАО" до 12.04.2007 г.

3. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ изпращат на ГД "ГРАО" заверени копия от "Избирателните списъци - част ІІ" до 15.04.2007 г.

4. ГД "ГРАО" отпечатва избирателните списъци част ІІ за обявяване до 20.04.2007 г.

5. ГД "ГРАО" предава на областните управители списъците за обявяване до 22.04.2007 г.

 

ІІІ. Избирателни списъци - част ІІ за гласуване

1. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ попълват "Избирателен списък - част ІІ" за гласуване в електронен вид и предават на териториалните звена на ГД "ГРАО" до 04.05.2007 г.

2. ГД "ГРАО" отпечатва "Избирателен списък част ІІ" за гласуване до 16.05.2007 г.

3. ГД "ГРАО" предава на областните управители избирателните списъци част ІІ за гласуване до 17.05.2007 г.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

РС/ЗТ

 

Всички решения