Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 183/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 183

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление с вх. № 241 от 27.04.2007 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "Движение за права и свободи".

Към заявлението са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на Решение № 16 от 22 март 2007 г. и Решение № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. и Решение № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Филиз Хакъева Хюсменова, включена в листата на ПП "Движение за права и свободи", 421 лица по приложен списък.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Мариелка Величкова Баева, включена в листата на ПП "Движение за права и свободи", 545 лица по приложен списък.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Метин Хюсеин Казак, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 266 лица по приложен списък.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Владко Тодоров Панайотов, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 282 лица по приложен списък.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Ваня Лукова Матанова-Колева, включена в листата на ПП "Движение за права и свободи", 577 лица по приложен списък.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Милена Иванова Христова, включена в листата на ПП "Движение за права и свободи", 653 лица по приложен списък.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Тимур Ахмедов Халилов, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 473 лица по приложен списък.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Корман Якубов Исмаилов, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 1019 лица по приложен списък.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Искра Димитрова Михайлова-Копарова, включена в листата на ПП "Движение за права и свободи", 378 лица по приложен списък.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Пенчо Николов Загорски, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 388 лица по приложен списък.

11. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Анелия Митева Илиева, включена в листата на ПП "Движение за права и свободи", 645 лица по приложен списък.

12. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Атанас Цветанов Кънчев, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 511 лица по приложен списък.

13. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Четин Хюсеин Казак, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 699 лица по приложен списък.

14. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Фатме Муса Илияз, включена в листата на ПП "Движение за права и свободи", 545 лица по приложен списък.

15. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Неджми Ниязи Али, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 494 лица по приложен списък.

16. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Алиосман Ибраим Имамов, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 348 лица по приложен списък.

17. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Людмил Дочев Георгиев, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 168 лица по приложен списък.

18. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Юнал Саид Лютфи, включен в листата на ПП "Движение за права и свободи", 463 лица по приложен списък.

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

МК/ЗТ

Всички решения