Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 175/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 175

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: нарушение на Закона за избиране на Европейския

парламент на Република България, допуснато от

телевизия "СКАТ", собственост на "СКАТ" ООД

 

Постъпила е жалба вх. № 237 от 27.04.2007 г. от Николай Аврамов Свинаров - председател на централния предизборен щаб на ПП "НДСВ", с която се съобщава, че по телевизия "СКАТ" на 26.04.2007 г. от 18,00 ч. и от 18,59 ч. е излъчен предизборен клип на ПП "АТАКА", с който грубо се нарушават разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 39, ал. 2 от Конституцията на Република България, както и на чл. 64, ал. 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и на чл. 10 от Закона за радиото и телевизията.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на свое заседание, проведено на 27 април 2007 г., се запозна с излъчения от телевизия "СКАТ" на 26 април 2007 г. предизборен клип на ПП "АТАКА" и след проведените обсъждания констатира, че клипът е със съдържание и внушения, които накърняват добрите нрави, посочвайки като национални предатели лица, сред които български депутат в Европейския парламент, министър-председателя на Република България, лидер на политическа партия и кмета на София.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 15 във връзка с чл. 64, ал. 4 и чл. 124 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

КОНСТАТИРА, че с излъчването на 26 април 2007 г. на предизборен клип на ПП "АТАКА" по телевизия "СКАТ", собственост на "СКАТ" ООД, е нарушена разпоредбата на чл. 64, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ, като е излъчен предизборен материал, с който се накърняват добрите нрави.

ЗАДЪЛЖАВА председателя на ЦИКЕП по реда на чл. 124 от ЗИЧЕПРБ в тридневен срок от приемането на това решение да състави акт за установяване на административно нарушение, допуснато от "СКАТ" ООД, собственик на кабелна телевизия "СКАТ", осъществено чрез излъчване на предизборен клип на ПП "АТАКА", с който се нарушава разпоредбата на чл. 64, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ.

ЗАДЪЛЖАВА председателя на ЦИКЕП да изпрати съставения акт за установяване на действително нарушение на областния управител по местоизвършване на нарушението за съставяне на наказателно постановление по реда на чл. 125 от ЗИЧЕПРБ.

Копие от решението да се изпрати на Съвета за електронни медии.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

ЦЧ/ЛТ

 

Всички решения