Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 230/2007-05-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 230

София, 16 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидата за член

на Европейския парламент от Република България

Лъчезар Благовестов Тошев

 

 

Постъпило е заявление вх. № 418 от 16.05.2007 г. от Лъчезар Благовестов Тошев - кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като негови застъпници 436 лица съгласно приложен списък на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Лъчезар Благовестов Тошев от листата на ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС" 436 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

АГ/ЛТ

Всички решения