Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 41/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Пловдив № 17 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Димитър Борисов Маринчешки

2.

Зам.-председател:

Иво Александров Калчев

3.

Секретар:

Айтен Сали Салим

4.

Членове:

Павел Михайлов Михайлов

5.

 

Антоанета Василева Павлова

6.

 

Ганчо Кръстев Толев

7.

 

Тихомир Пенов Бойновски

8.

 

Диана Александрова Пешева

9.

 

Анна Здравкова Калоферова

10.

 

Марияна Йорданова Нешева

11.

 

Румен Стоянов Великов

12.

 

Сафет Салимехмед Халибрям

13.

 

Федри Емел Кадир

14.

 

Валентин Груйчев Гердаников

15.

 

Атанас Георгиев Атанасов

16.

 

Райна Лалова Дончева

17.

 

Тодор Петков Христов

 

Резерви:

 

1.

 

Мирослав Енков Енков

2.

 

Милена Иванова Николова

3.

 

Ирина Христева Милева

4.

 

Елица Николова Топалова

5.

 

Валентин Василев Стамболиев

6.

 

Даниела Ангелова Керкенекова

7.

 

Васил Рангелов Спасов

8.

 

Велизар Иванов Ченков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЦЧ/ЛТ

 

Всички решения