Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 10/2007-03-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10

София, 18 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3 от 16 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Решение № 3 от 16 март 2007 г., както следва:

Разделя работна група 1.5. -  по изборните книжа, технически образец на изборна бюлетина, определяне съвместно с Министерския съвет реда и отпечатването на бюлетините, изработване на методиката за определяне на резултатите от гласуването, условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването и издаване на бюлетин, на две работни групи, като първата е номерирана 1.5. - по изборните книжа, технически образец на изборна бюлетина, определяне съвместно с Министерския съвет реда и отпечатването на бюлетините, изработване на методиката за определяне на резултатите от гласуването в състав:

Александър Петров - ръководител

Антоанета Груева

Румяна Сидерова

Сабрие Сапунджиева

Мустафа Карадайъ

Иларион Иларионов

Иван Давидов

Емил Пенков

Александър Александров

и работна група, номерирана 1.6. - за условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването и издаване на бюлетин в състав:

Елена Маркова - ръководител

Мустафа Карадайъ

Цветана Чуклева

Ерхан Чаушев

Иван Минев

Александър Петров

Иларион Иларионов

Мина Топузова

 

Изменя номерацията на работната група по организационно-техническите и финансовите въпроси, която вместо 1.6, да се счита 1.7, и включва в нейния състав за член Румен Еленски.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

СД/ЗТ

 

 

 

 

 

Всички решения