Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 37/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 37

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Бургас № 2 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Евгени Николов Мосинов

2.

Зам.-председател:

Хамид Бари Хамид

3.

Секретар:

Светла Георгиева Каменова

4.

Членове:

Тинка Асенова Желязкова

5.

 

Мария Стойчева Шаренкова

6.

 

Магдалена Златинова Кръстева

7.

 

Любима Тодорова Бургазлиева

8.

 

Гергана Димитрова Георгиева

9.

 

Светлана Добринчева Добрева-

Желева

10.

 

Албена Димитрова Абрашева-

Георгиева

11.

 

Павлинка Стефанова Янкова

12.

 

Севим Неджатиева Ахмедова

13.

 

Имухан Самин Хюсеинов

14.

 

Лилия Трифонова Папазова

15.

 

Катя Кунева Атанасова

16.

 

Георги Христов Ангелов

17.

 

Антон Жеков Стоянов

 

Резерви:

 

1.

 

Ася Проданова Бориславова

2.

 

Росица Йорданова Вълчева

3.

 

Явор Сталиянов Стефанов

4.

 

Алкан Еюбов Фейзов

5.

 

Мария Димова Николова-Димова

6.

 

Радостин Георгиев Ганчев

7.

 

Севдалина Георгиева Тодорова

8.

 

Николай Богданов Богданов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

БТ/ЛТ

 

 

Всички решения