Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 159/2007-04-25

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 159

София, 25 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалби от политическа партия "АТАКА"

против решение № 7 от 19.04.2007 г. на

РИК - Перник № 14

 

 

Постъпили са жалби в РИК - Перник № 14, вх. № 22 от 20.04.2007 г. и № 33 от 22.04.2007 г. от ПП "АТАКА" против решение № 7 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, обявено на 20.04.2007 г. в 11,10 ч., за назначаване на СИК в община Брезник.

В жалбите се твърди, че ПП "АТАКА" е втората по големина политическа сила предвид  резултатите от президентските избори, а това обстоятелство не е отразено при определяне квотата на представителство на партията в СИК. Настоява се за включване на представители на партията във всички СИК и че протоколът от консултациите при кмета на община Брезник не е подписан от представител на партията.

Жалбите са подадени в срок и следва да бъдат разгледани.

Разгледани по същество, те са неоснователни поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Перник № 14, с обжалваното решение се е съобразила с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 18 от 23 март 2007 г. на ЦИКЕП относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на ПП "АТАКА" против решение № 7 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на СИК в община Брезник.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

НТ/ЗТ

Всички решения