Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 98/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:            регистриране на инициативен комитет за издигане

на независим кандидат за участие в изборите за

избиране на членове на Европейския парламент от

Република България на 20 май 2007 г. и регистрация

на кандидатската листа на независимия кандидат

Мария Стоянова Серкеджиева

 

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет, заведено под № 16 на 12.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г. за издигане на Мария Стоянова Серкеджиева за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 20 май, в състав: Тодор Колев Кавалджиев, Николай Нанков Ненчев, Светлана Добрева Атанасова, Мария Димитрова Вълканова, Лиляна Димитрова Георгиева, Цветанка Андреева Андреева, Атанас  Тодор Гаджев, Христо Стефанов Лъвчиев, Петър Георгиев Бончовски, Венета Михайлова Петрова, Бохос Кеворк Кеворкян, Мила Илкова Шивачева, Лиляна Александрова Николова, Петър Митков Георгиев, Ина Емилова Абаджиева, Николай Георгиев Янев и Николай Георгиев Василев и заявление за регистриране на независимия кандидат Мария Стоянова Серкеджиева, заведено под № 1 от 12.04.2007 г. в регистъра на кандидатските листи от инициативния комитет, подписано от всички членове на инициативния комитет за издигане на Мария Стоянова Серкеджиева за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Мария Стоянова Серкеджиева като независим кандидат за участие в изборите на членове от Европейския парламент от Република България от 10.04.2007 г., банков документ № 827922 от 12.04.2007 г. на БНБ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 10 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 13 449 избиратели, подкрепящи регистрацията, нотариално заверени образци от подписите на всички членове на инициативния комитет - 17 бр., заявление от кандидата Мария Серкеджиева, че е съгласна да бъде регистрирана от предложилия я инициативен комитет (образец № 32 от изборните книжа) и декларация от независимия кандидат Мария Серкеджиева (Образец № 33 от изборните книжа), че няма гражданство в държава извън Европейския съюз и че е живяла постоянно най-малко през последните две години в Република България или друга държава - членка на Европейския съюз.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 1-7 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Налице са изискванията и на чл. 54 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 15 от  22.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистриране на кандидатската листа на независимия кандидат Мария Стоянова Серкеджиева за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 и т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Мария Стоянова Серкеджиева за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и го вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г. в състав:

 

1.

ТОДОР КОЛЕВ КАВАЛДЖИЕВ

2.

НИКОЛАЙ НАНКОВ НЕНЧЕВ

3.

СВЕТЛАНА ДОБРЕВА АТАНАСОВА

4.

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

5.

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

6.

ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

7.

АТАНАС ТОДОРОВ ГАДЖЕВ

8.

ХРИСТО СТЕФАНОВ ЛЪВЧИЕВ

9.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОНЧОВСКИ

10.

ВЕНЕТА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

11.

БОХОС КЕВОРК КЕВОРКЯН

12.

МИЛА ИЛКОВА ШИВАЧЕВА

13.

ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

14.

ПЕТЪР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

15.

ИНА ЕМИЛОВА АБАДЖИЕВА

16.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

17.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

 

2. РЕГИСТРИРА Мария Стоянова Серкеджиева редложена от инициативен комитет като независим кандидат за участие в изборите и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

МТ/ЗТ

 

 

 

 

 

Всички решения