Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 59/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Ловеч № 11 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Иванчо Христов Мишев

2.

Зам.-председател:

Иван Блажев Караджов

3.

Секретар:

Теодор Асенов Арсов

4.

Членове:

Васил Трифонов Кипиров

5.

 

Йорданка Владимирова Минчева

6.

 

Филип Игнатов Филипов

7.

 

Калоян Иванов Колев

8.

 

Анелия Георгиева Вълчева

9.

 

Ертан Хюсеин Хасан

10.

 

Добромир Пейчев Пейчевски

11.

 

Младен Минков Близнаков

12.

 

Светослав Петров Иванов

13.

 

Константин Василев Косев

 

Резерви:

 

1.

 

Боян Тодоров Маринов

2.

 

Марийка Стоянова Ангелова

3.

 

Тодор Христов Пеев

4.

 

Светлина Манчева Вълкова

5.

 

Пенка Недялкова Карабова

6.

 

Георги Кирилов Георгиев

7.

 

Лиляна Маркова Мичевска

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РН/ЗТ

 

 

Всички решения