Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 38/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 38

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Ямбол № 31 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Мариана Георгиева Гърдева-

Виденова

2.

Зам.-председател:

Атанас Янков Обрешков

3.

Секретар:

Атласка Любенова Данкова

4.

Членове:

Атанас Николов Атанасов

5.

 

Дженко Георгиев Дженков

6.

 

Тодор Василев Чиповски

7.

 

Мариана Стоянова Христова

8.

 

Мария Кирилова Тайчева

9.

 

Марина Петрова Ангелова

10.

 

Станимир Петров Кескинов

11.

 

Таня Иванова Петрова-Пеева

12.

 

Тодор Господинов Тодоров

13.

 

Теменужка Иванова Василева

 

Резерви:

 

1.

 

Светла Пламенова Атанасова

2.

 

Йордан Койчев Йорданов

3.

 

Емилия Димова Димова

4.

 

Михо Георгиев Добрев

5.

 

Силвия Николаева Иванова

6.

 

Симеон Тенев Монев

7.

 

Митко Ангелов Димитров

8.

 

Живко Борисов Жеков

9.

 

Атанас Костов Бочуков

10.

 

Кръстьо Панайотов Петров

11.

 

Иван Иванов Петков

12.

 

Бианка Пенчева Стоянова

13.

 

Иван Парушев Болградов

14.

 

Милена Димитрова Чакърова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

БТ/ЗТ

 

 

Всички решения