Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 123/2007-04-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123

София, 16 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на кандидат от листа

                        на политическа партия "НДСВ" за участие в изборите

                        за членове на Европейския парламент от Република

                        България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от Иван Йосифов Иванов - кандидат за член на Европейския парламент от Република България, регистриран под № 6 в кандидатската листа на "НДСВ", с което същият заявява, че желае да бъде заличен от кандидатската листа поради трайна невъзможност да участва в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България намери, че са налице основанията на чл. 55, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ за заличаване на кандидата от листата на ПП "НДСВ", поради което

Р  Е  Ш  И:

ЗАЛИЧАВА Иван Йосифов Иванов, регистриран под № 6 от кандидатската листа на ПП "НДСВ".

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

МТ/ЛТ                                                                                      Мустафа Карадайъ

Всички решения