Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 3/2007-03-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                           

Р Е Ш Е Н И Е

3

София, 16 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: създаване на работни групи на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава следните работни групи:

 

1.1. Работна група по регистрация на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за участие в изборите и техните кандидатски листи, на застъпници на кандидатите и на наблюдатели в състав:

Иван Минев - ръководител

Антон Сираков

Велислава Кръстева

Емил Пенков

Красимир Вълев

Мигуела Григорова

Наташа Тачева

Румяна Сидерова

Цветана Чуклева

Цветозария Йосифова

 

1.2. Работна група по състава и дейността на РИК и СИК в състав:

Александър Петров - ръководител

Александър Александров

Антон Сираков

Елена Маркова

Ерхан Чаушев

Иван Давидов

Иларион Иларионов

Калин Раймундов

Румен Еленски

Сабрие Сапунджиева

Цветозария Йосифова

 

1.3. Работна група по Методическите указания в състав:

Румяна Сидерова - ръководител

Антоанета Груева

Емил Пенков

Ерхан Чаушев

Калин Раймундов

Мина Топузова

Наташа Тачева

Ралица Негенцова

Цветана Чуклева

 

1.4. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания в състав:

Бисер Троянов - ръководител

Александър Александров

Антоанета Груева

Антон Сираков

Велислава Кръстева

Елена Маркова

Красимир Вълев

Мигуела Григорова

Мина Топузова

Ралица Негенцова

Сабрие Сапунджиева

 

1.5. Работна група по изборните книжа, технически образец на изборна бюлетина, определяне съвместно с Министерския съвет реда и отпечатването на бюлетините, изработване на методиката за определяне на резултатите от гласуването, условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването и издаване на бюлетина в състав:

Александър Петров - ръководител

Александър Александров

Антоанета Груева

Елена Маркова

Емил Пенков

Мустафа Карадайъ

Иван Давидов

Иван Минев

Иларион Иларионов

Мина Топузова

Румяна Сидерова

Сабрие Сапунджиева

Цветана Чуклева

 

1.6. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Мустафа Карадайъ - ръководител

Александър Петров

Бисер Троянов

Велислава Кръстева

Елена Маркова

Красимир Вълев

Мина Топузова

 

2. В работните групи могат да участват и други членове на ЦИКЕП.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения