Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 128/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128

София, 18 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 40 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 40 от 29 март 2007 г., като презимето на члена на РИК - Плевен № 15, Юлия Георгиева Петровска вместо "Георгиева" да се чете "Генова".

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Плевен № 15.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения