Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 210/2007-05-10

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 210

София, 10 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Димчо Найденов Кьосев срещу

решение № 25 от 8.05.2007 г. на РИК - Силистра

 

 

Постъпила е жалба с вх. № 347 от 10.05.2007 г. от Димчо Нейков Кьосев - председател на предизборния щаб на ПП "АТАКА" - Силистра.

В жалбата се твърди, че решение № 25 от 8.05.2007 г. на РИК - Силистра, с което е прието, че два плаката на ПП "АТАКА", разпространени в Силистра, нарушават разпоредбите на чл. 64, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ и се дават указания на основание чл. 64, ал. 8 от ЗИЧЕПРБ на кмета на община Силистра да организиране премахването на тези два плаката, е незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено. Налице е оплакване за незаконосъобразност и на решението на РИК - Силистра, в частта му, с която се сезира районната прокуратура за наличие на данни за извършено престъпление по смисъла на чл. 162 и 164 от Наказателния кодекс.

Постъпило е писмо с вх. 348 от 10.05.2007 г. от РИК - Силистра, с приложени към него решение № 25 от 8.05.2007 г. на РИК - Силистра, относно жалба на областния предизборен щаб на ДПС в Силистра, жалба от областния предизборен щаб на ДПС в Силистра и снимки на двата плаката, цитирани в жалбата.

Решението на РИК - Силистра, е обосновано. Изводите му намират опора в представените към жалбата материали и в разпоредбите на чл. 64, ал. 1, 4 и 8 от ЗИЧЕПРБ. РИК се е произнесла в рамките на своята компетентност.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 и чл. 64, ал. 1, 4 и 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Димчо Нейков Кьосев - председател на предизборния щаб на ПП "АТАКА" - Силистра, срещу решение № 25 от 8.05.2007 г. на РИК - Силистра.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/КП

Всички решения