Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 95/2007-04-12

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

София, 12 април 2007 г.

 

ОТНОСНО:            регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"

за участие в изборите за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 5 на 12.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 5 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 5 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ

2.

РАДОСЛАВ МИЛЕВ КАЦАРОВ

3.

САШО НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

4.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ

5.

ИВАЙЛО ТОДОРОВ РАДОСЛАВОВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения