Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 215/2007-05-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 215

София, 14 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: освобождаване на внесен депозит от

инициативен комитет

 

 

Постъпила е молба, вх. № 366 от 12.05.2007 г., от председателя на инициативния комитет за издигане кандидатурата на д-р Здравко Георгиев за избора му за член на Европейския парламент, с която се иска да бъде възстановен банковият депозит в размер 10 000 лв., внесен на основание чл. 52, ал. 2, т. 3 от ЗИЧЕПРБ.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България констатира, че с Решение № 101 от 13 април 2007 г. е регистрирала инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Здравко Маринов Георгиев. С последващо свое Решение № 112 от 14 април 2007 г. ЦИКЕП е отказала да регистрира независимия кандидат Здравко Маринов Георгиев за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, като в мотивите си приема изрично, че дължимият банков депозит в размер 10 000 лв. е бил внесен изцяло. На основата на тези факти независимият кандидат Здравко Маринов Георгиев и издигналият кандидатурата му инициативен комитет няма да участват в изборите на 20 май 2007 г. Поради това обстоятелство спрямо тях не се разпростира ограничението на чл. 52, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ и внесеният депозит следва да бъде възстановен.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА внесения от инициативен комитет за издигане на Здравко Маринов Георгиев за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България депозит в размер 10 000 лв.

Копие от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление - за информация.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

ЦЧ/КП

Всички решения