Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 135/2007-04-26

 

НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 135

София, 18 април 2007 г.

 

 

 

ОТНОСНО: допускане и класиране на участниците в

конкурса за изработване на аудио- и аудио-

визуални произведения

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 31 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и  Решение № 76 от 4 април 2007 г. на ЦИКЕП, след като обсъди становището на работната група и станалите разисквания, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

1. ДОПУСКА офертите на "Едита груп" ООД  и "2 1/2 (Две и половина)" ЕООД за разглеждане в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

2. КЛАСИРА на първо място в конкурса "Едита груп" ООД и на второ място "2 1/2 (Две и половина)" ЕООД.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЗТ

 

Всички решения