Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 178/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 178

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от Мария Стоянова Танева - председател

на общинската организация на ДСБ - Стралджа,

против решение № 4 от 19.04.2007 г. 

на РИК - Ямбол № 31

 

 

Постъпила е жалба в РИК - Ямбол № 31, вх. № 23 от 24.04.2007  г. от Мария Стоянова Танева - председател на общинската организация на ДСБ - Стралджа, против решение № 4 от 19.04.2007 г. на РИК - Ямбол № 31 за назначаване на СИК в община Стралджа.

В жалбата се изразява несъгласие с решението на РИК, тъй като не е спазено споразумението между политическите сили относно състава на СИК № 3- гр. Стралджа.

Жалбата е подадена на 24.04.2007 г., решението за назначаване на СИК в община Стралджа е взето от РИК - Ямбол № 31, на 19.04.2007 г. и е обявено на 20.04.2007 г. Следователно жалбата не е подадена в срок и е недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мария Стоянова Танева - председател на общинската организация на ДСБ - гр. Стралджа, против решение № 4 от 19.04.2007 г. на РИК - Ямбол № 31, за назначаване на СИК в община Стралджа.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

АА/ЗТ

 

Всички решения