Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 116/2007-04-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

София, 16 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: замяна на член на районна избирателна комисия

 

 

 

Постъпила е молба с вх. № 117 от 16 април 2007 г. от Ирина Цанкова Цачева, член на РИК - София № 25, за освобождаването й от състава на РИК по лични причини, както и молба от председателя на областния съвет на ДПС д-р Стоян Стоянов за назначаване на нейно място на Райна Георгиева Иванова като член на РИК - София № 25.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - София № 25, Ирина Цанкова Цачева.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - София № 25, Райна Георгиева Иванова.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

Всички решения