Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 142/2007-04-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142

София, 20 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - София № 26

 

Постъпило е предложение вх. № 163 от 20 април 2007 г. от Емил Иванов - областен управител на Софийска област, за замяна на члена на РИК - София № 26, Ани Георгиева Цветкова, предложена от коалиция "БНС", като на нейно място да бъде назначена включената в състава на резервите Марияна Петрова Вардарова от същата коалиция.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - София № 26, Ани Георгиева Цветкова.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - София № 26, Марияна Петрова Вардарова.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - София № 26.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения