Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 104/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

за участие в изборите за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 12 на 13.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ

2.

ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА

3.

ДИАНА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА-КАРАДЖОВА

4.

СТАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

5.

СОТИР АНГЕЛОВ НЕМОВ

6.

ИРИНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА

7.

АНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

8.

ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ

9.

ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ВЕЗИРОВ

10.

ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА ВАСИЛЕВА

11.

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СТАЙКОВ

12.

ЙОННА БОЙЧЕВА ЧОРЕВА

13.

ЛИЛИЯ РУМЕНОВА ИЛИЕВА

14.

ГЮЛШАН ХАШИМОВА МУСТАФОВА

15.

ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

16.

ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ СПАСОВ

17.

МАРИЯ  КРЪСТАНОВА ИВАНОВА

18.

КИРИЛ ИВАНОВ ОБРЕШКОВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЛТ

 

Всички решения