Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 102/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

102

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 47 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 47 от 30 март 2007 г., като: името на члена на РИК - София № 25, Светлина Луканова Маркова вместо "Маркова" да се чете "Йолчева".

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

РС/ЛТ

 

Всички решения