Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 177/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 177

София, 27 април 2007 г.

 

 

 

ОТНОСНО: жалба от Крум Костадинов Крумов - председател

на Областния съвет на "Движение за права и свободи" -

област Монтана, против решение № 14 от 19.04.2007 г. 

на РИК - Монтана  № 12

 

 

Постъпила е жалба в РИК - Монтана № 12, вх. № 29 от 21.04.2007  г. от Крум Костадинов Крумов - председател на Областния съвет на "Движение за права и свободи" против решение № 14 от 19.04.2007 г. на РИК - Монтана № 12 за назначаване на СИК в община Георги Дамяново.

В жалбата няма петитум.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Монтана № 12, с обжалваното решение се е съобразила с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 18 от 23 март 2007 г. на ЦИКЕП относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата против решение № 14 от 19.04.2007 г. на РИК - Монтана № 12, за назначаване на СИК в община Георги Дамяново.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

АА/ЗТ

Всички решения