Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 4/2007-03-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

4

София, 16 март 2007 г.

 

ОТНОСНО: упълномощаване на председателя и секретаря на

                         ЦИКЕП за подписване на граждански договори

 с техническия персонал, обслужващ дейността на

 комисията и упълномощаването на председателя и

 секретаря на ЦИКЕП за подписване на тристранно

 споразумение между ЦИКЕП, Министерския съвет

 и Народното събрание

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 19 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИКЕП да подписват извършени разходи до 1000 лв., както и граждански договори с необходимите специалисти - технически, помощен и обслужващ персонал, подпомагащи работата на ЦИКЕП, в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите, както и да подписват изходящата кореспонденция. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, размер на възнагражденията и други, се договарят конкретно от упълномощените лица с оглед нуждите на комисията и характера и обема на възлаганата работа в съответствие с решение на ЦИКЕП.

2. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИКЕП да подпишат тристранно споразумение между Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Министерския съвет и Народното събрание на Република България за материално-техническото осигуряване, финансирането и издръжката на дейността на ЦИКЕП за целия й мандат в съответствие с решенията на ЦИКЕП.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

ЕМ/ЛТ                                                                                      Мустафа Карадайъ

Всички решения