Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 237/2007-05-17

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 237

София, 17 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление, вх. № 438 от 17.05.2007 г., за регистрация на застъпници на кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "НДСВ".

Към заявлението са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на решения № 16 от 22 март 2007 г. и решение № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Людмила Лозанова Андреева, включена в листата на ПП "НДСВ", 336 лица по приложен към заявлението списък.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

МТ/КП

Всички решения