Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 173/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 173

София, 27 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - София № 26

 

Постъпило е предложение вх. № 215 от 26 април 2007 г. от Емил Иванов - областен управител на Софийска област, за замяна на члена на РИК - София № 26, Марияна Петрова Вардарова, предложена от коалиция "БНС", като на нейно място да бъде назначена Катя Матеева Вълчева от същата коалиция.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - София № 26, Марияна Петрова Вардарова.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - София № 26, Катя Матеева Вълчева.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - София № 26.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения