Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 83/2007-04-06

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

София, 6 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на работна група за оценка на офертите

от конкурса за компютърната обработка на данните

от гласуването за членове на Европейския парламент

от Република България на 20 май 2007 г. 

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 17 и 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № 25 от 26.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЗНАЧАВА работна група в състав :

Елена Маркова

Александър Петров

Мустафа Карадайъ

Иларион Иларионов

Мина Топузова

Цветана Чуклева

Ерхан Чаушев

Красимир Вълев

Иван Давидов

До 17.00 ч. на 09.04.2007 г. работната група да представи становище по оценка на офертите пред ЦИКЕП.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

МТ/ЛТ                                                                                        Мустафа Карадайъ

Всички решения