Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 229/2007-05-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 229

София, 16 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление вх. № 422 от 16.05.2007 г. от Владимир Димитров Дончев, упълномощен от Симеон Борисов Сакскобургготски с пълномощно № 5226 от 19.03.2006 г. да представлява ПП "Национално движение Симеон Втори", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България: Биляна Илиева Раева, Антония Стефанова Първанова, Гергана Симеонова Спиридонова, Меглена Николова Русенова, Наталия Маринова Къснеделчева-Казакова, Елена Георгиева Канева, Бисер Николов Ялъмов, Йордан Светиев Тужаров, Петя Живкова Хантова и Мария Димитрова Димитрова съгласно приложени списъци на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения №   16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Биляна Илиева Раева от листата на ПП "НДСВ" 2378 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Антония Стефанова Първанова от листата на ПП "НДСВ" 483 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Гергана Симеонова Спиридонова от листата на ПП "НДСВ" 231 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Меглена Николова Русенова от листата на ПП "НДСВ" 101 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Наталия Маринова Къснеделчева-Казакова от листата на ПП "НДСВ" 250 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Елена Георгиева Канева от листата на ПП "НДСВ" 142 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Бисер Николов Ялъмов от листата на ПП "НДСВ" 362 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Йордан Светиев Тужаров от листата на ПП "НДСВ" 215 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Петя Живкова Хантова от листата на ПП "НДСВ" 487 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Мария Димитрова Димитрова от листата на ПП "НДСВ" 115 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

ИМ/ЛТ

Всички решения