Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 172/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 172

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от Владимир Дончев - секретар на ПП "НДСВ",

за излъчен по телевизия "СКАТ" клип на ПП "АТАКА"

 

Постъпила е жалба вх. № 216 от 26.04.2007 г. от Владимир Михайлов Дончев - секретар на ПП "НДСВ", относно многократно излъчен по телевизия "СКАТ" предизборен клип на ПП "АТАКА", уронващ престижа на ПП "НДСВ" и злепоставящ и накърняващ доброто име на лидера на ПП "НДСВ" Симеон Сакскобургготски, еврокомисар Мелена Кунева и кандидата за член на Европейския парламент от листата на ПП "НДСВ" Соломон Паси. Твърди се, че с въпросният клип  се внушава етническа омраза и нетърпимост. С това са нарушени разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 39, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 64, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ и чл. 10 от Закона за радиото и телевизията. Иска се ЦИКЕП да предприеме незабавни мерки за спиране на предизборния клип на ПП "АТАКА", като бъдат наложени необходимите административни наказания и имуществени санкции на ПП "АТАКА" и телевизия "СКАТ".

Телевизия "СКАТ" има национален обхват, с оглед на което съобразно чл. 75, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ жалбата следва да бъде разгледана от ЦИКЕП.

В жалбата не се посочват датата и времето на излъчване на предизборния клип, с оглед на което ЦИКЕП не може да установи дали жалбата е подадена в срока по чл. 75, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ - 24 часа след излъчване на съответното предаване, поради което и на основание чл. 25, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Владимир Дончев - секретар на ПП "НДСВ" относно многократно излъчен по телевизия "СКАТ" предизборен клип на ПП "АТАКА".

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

 

Всички решения