Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 96/2007-04-12

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

София, 12 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:            регистриране на кандидатска листа на коалиция на

политически партии "КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за членове

на Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от коалиция на политически партии "КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 3 на 12.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на коалиция на политически партии "КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на коалиция на политически партии "КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция на политически партии "КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ТРЕНЧЕВ

2.

ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА

3.

БОЖИДАР НИКОЛОВ ТОМАЛЕВ

4.

ХЮЛИЯ АЙХАНОВА ТОПАЛ

5.

ДРАГОМИР ПАВЛОВ ДРАГАНОВ

6.

ГАНЧО ТОДОРОВ ГАНЧЕВ

7.

МЕРЛИН МУСТАФА ШАБАН

8.

АСЕН НИКОЛОВ СИРАКОВ

9.

ЛЮДМИЛ БОРИСЛАВОВ ВЕЛЧЕВ

10.

МАРИЯ БОРИСОВА ЖАЙГАРОВА-

ЙОРДАНОВА

11.

ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ ЧЕРВЕНКОВ

12.

МАРИЯ ЯНЕВА НЕДЯЛКОВА

13.

ЕМЕЛ ЮСЕИНОВА ЗЕЙНЕВА

14.

МАРИЯ ЦОНЧЕВА КРЪСТЕВА-ДЕЛИНА

15.

РОЗА ДИМИТРОВА КИРОВА

16.

ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

17.

ЛЮБОМИРА ЕМИЛОВА ВИТАНОВА

18.

ЧАВДАР ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения