Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 2/2007-03-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

2

София, 16 март 2007 г.

 

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИКЕП

и обнародването им

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1, 3, 16 и 24 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Българската телеграфна агенция публикуването на решенията на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП).

Съобщаването на пълния текст на решенията на ЦИКЕП се извършва чрез публикуването им в електронния бюлетин "ЦИКЕП - решения" на БТА.

2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИКЕП започват да текат от публикуването им в електронния бюлетин на БТА.

3. Решенията на ЦИКЕП се публикуват и в интернет страницата й.

4. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България обнародва в "Държавен вестник" решенията, подлежащи на обнародване според Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

ЕМ/ЛТ                                                                                       Мустафа Карадайъ

Всички решения