Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 181/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 181

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от Георги Зафиров - координатор на

ПП "АТАКА" за област Ямбол, против решение № 5

от 20.04.2007 г. на РИК - Ямбол № 31

 

 

Постъпила  е жалба  в РИК - Ямбол № 31, вх. № Ж-22 от 23.04.2007  г. от Георги Зафиров - координатор на ПП "АТАКА", против решение № 5 от 20.04.2007 г. на РИК - Ямбол № 31, за назначаване на СИК в община Ямбол.

В жалбата се изразява несъгласие с решението на РИК, с приетото от РИК квотно разпределение на членовете на СИК от парламентарно представените политически сили, не са удовлетворени изцяло исканията на посочената политическа сила при назначаване съставите и ръководствата на СИК в община Ямбол. Иска се отмяна на решението на РИК - Ямбол № 31, и приемане на ново, с което да се назначат нови състави на СИК в община Ямбол.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Ямбол № 31, с обжалваното решение се е съобразила с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 18 от 23 март 2007 г. на ЦИКЕП относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Георги Зафиров - координатор на ПП "АТАКА" против решение № 5 от 20.04.2007 г. на РИК - Ямбол № 31.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

АА/ЗТ

Всички решения