Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 242/2007-05-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

242

София, 18 май 2007 г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 98 от 13 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

УКАЗВА на секционните и районните избирателни комисии при попълване на протокол - лист 1 на СИК и РИК името на независимия кандидат, отпечатан под № 13, Мария Стефанова Серкеджиева да се чете "Мария Стоянова Серкеджиева".

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

СД/ЛТ

 

Всички решения