Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 46/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

София, 30 март 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 24 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Благомира Димитрова Андонова

2.

Зам.-председател:

Марио Христов Николов

3.

Секретар:

Цветан Александров Милев

4.

Членове:

Илия Константинов Илиев

5.

 

Данаил Любенов Данаилов

6.

 

Жана Бориславова Иванова

7.

 

Валентин Русев Русев

8.

 

Иван Коев Митев

9.

 

Теодора Богданова Белянова

10.

 

Валентин Крумов Янев

11.

 

Поля Стефанова Стоянова

12.

 

Красимир Георгиев Каракушев

13.

 

Камен Маринов Каменов

14.

 

Елена Маркова Балджиева

15.

 

Румен Георгиев Урумов

16.

 

София Стоилова Мутафчийска

17.

 

Христо Маринов Попов

 

Резерви:

 

1.

 

Галя Райкова Райкова

2.

 

Антоанета Димитрова Миланова

3.

 

Величка Иванова Грънчарова

4.

 

Мариана Люлчова Маринова

5.

 

Константина Николова Корчева-

Маринова

6.

 

Станислав  Колев Йордански

7.

 

Катя Матеева Вълчева

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РС/ЗТ

 

 

Всички решения