Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 34/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 34

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Добрич № 8 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Владимир Димов Калчев

2.

Зам.-председател:

Мариана Василева Петрова

3.

Секретар:

Несрин Хасан Якубова

4.

Членове:

Горан Панов Панов

5.

 

Мая Йорданова Димитрова

6.

 

Николай Филипов Колев

7.

 

Светлана Костадинова Димова

8.

 

Николай Николов Славов

9.

 

Илхан Вели Мустафа

10.

 

Живко Андреев Жеков

11.

 

Даниела Денчева Василева

12.

 

Красимир Петров Авджиев

13.

 

Анка Иванова Лазарова

 

Резерви:

 

1.

 

Георги Колев Андреев

2.

 

Върбан Димитров Върбанов

3.

 

Руска Николова Димитрова

4.

 

Дерия Пекин Адил

5.

 

Юмюгюл Иджаби Сюлейман

6.

 

Силвия Иванова Апостолова

7.

 

Пламен Иванов Добрев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЕП/ЛТ

 

 

Всички решения