Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 161/2007-04-25

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161

София, 25 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалби от  коалиция "Обединени демократични

сили" и ПП "АТАКА" против решение № 9 от

19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14

 

 

Постъпили са жалби в РИК - Перник № 14, вх. № 26 от 20.04.2007  г. от коалиция "Обединени демократични сили" и № 30 от 22.04.2007 г. от ПП "АТАКА", против решение № 9 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, обявено на 20.04.2007 г. в 11,30 ч., за назначаване на СИК в община Перник.

В жалбите се изразява несъгласие с решението на РИК, тъй като не са посочени мотиви за приетото от РИК квотно разпределение на членовете на СИК от парламентарно представените политически сили, не са удовлетворени изцяло исканията на посочената политическа сила при назначаване съставите и ръководствата на СИК в община Перник, че нямат свои представители във всички СИК. Иска се отмяна на решението на РИК - Перник, и приемане на ново, с което да се назначат нови състави на СИК в община Перник.

Жалбите са подадени в срок и следва да бъдат разгледани.

Разгледани по същество, те са неоснователни поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Перник № 14, с обжалваното решение се е съобразила с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 18 от 23 март 2007 г. на ЦИКЕП относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите от коалиция "Обединени демократични сили" и ПП "АТАКА" против решение № 9 от 19.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на СИК в община Перник.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

НТ/ЗТ

Всички решения