Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 77/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

София, 4 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 14 от 21 март 2007 г., като текстът на третото тире на т. 16 да се чете:

"- нотариално заверено пълномощно на лицето (лицата), подаващо (подаващи) документите в ЦИКЕП, ако не е (не са) член на инициативния комитет;"

Заличава се текста на петото тире на т. 16.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

 

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

НТ/ЗТ

Всички решения