Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 76/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

София, 4 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: приемане на Задание за участие в конкурс за разработване

                     на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел

                     провеждане на разяснителна кампания за правата и

                    задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането

                     на избори за членове на Европейския парламент

                    от Република България на 20 май 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 31 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

1. Приема Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

2. Обявява конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                 Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЗТ

Всички решения