Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 40/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 40

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Плевен № 15 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Георги Милев Георгиев

2.

Зам.-председател:

Диана Илиева Стойчева

3.

Секретар:

Сидония Асенова Искренова

4.

Членове:

Любомир Евгениев Буковски

5.

 

Кръстьо Христов Крачунов

6.

 

Юлия Георгиева Петровска

7.

 

Моника Събева Чочева

8.

 

Илиян Славейков Йончев

9.

 

Иван Петков Димитров

10.

 

Петьо Несторов Василев

11.

 

Боряна Цветанова Предолова

12.

 

Ардохан Фахри Зечили

13.

 

Орхан Бахри Беркер

14.

 

Симеон Димитров Петров

15.

 

Марсел Леонов Мойсеев

16.

 

Детелина Богданова Минева

17.

 

Камен Симеонов Ценов

 

Резерви:

 

1.

 

Петър Цветанов Дамяновски

2.

 

Анелия Златанова Петкова

3.

 

Валери Трифонов Начев

4.

 

Жана Николова Влахова

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЕМ/ЗТ

 

 

Всички решения