Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 158/2007-04-25

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 158

София, 25 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: постъпили жалби от  коалиция "Обединени демократични

сили", ПП "ДСБ", ПП "Земеделски народен съюз" и

ПП "АТАКА" против решение № 11 от 20.04.2007 г.

на РИК - Перник № 14

 

 

Постъпили са жалби в РИК - Перник № 14, вх. № 39 от 23.04.2007  г. от коалиция "Обединени демократични сили", вх. № 40 от 23.04.2007 г. от ПП "ДСБ", вх. № 41 от 23.04.2007 г. от ПП "Земеделски народен съюз" и вх. № 31 от 22.04.2007 г. от ПП "АТАКА", против решение № 11 от 20.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, обявено на 20.04.2007 г. в 18,30 ч., за назначаване на СИК в община Радомир.

В жалбите се изразява несъгласие с решението на РИК, тъй като не са удовлетворени изцяло исканията на посочените политически сили при назначаване съставите и ръководствата на СИК в община Радомир, че не е спазено квотното разпределение на парламентарно представените политически сили при определяне съставите на СИК и че нямат свои представители във всички СИК. Иска се отмяна на решението на РИК - Перник, и приемане на ново, с което да се назначат нови състави на СИК в община Радомир.

Жалбите са подадени в срок и следва да бъдат разгледани.

Разгледани по същество, те са неоснователни поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Перник № 14, с обжалваното решение, се е съобразила с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № 18 от 23 март 2007 г. на ЦИКЕП относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите от коалиция "Обединени демократични сили", ПП "ДСБ", ПП "Земеделски народен съюз" и ПП "АТАКА" против решение № 11 от 20.04.2007 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на СИК в община Радомир.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

НТ/ЛТ

Всички решения