Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 124/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

София, 18 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 35 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 35 от 29 март 2007 г., като името на члена на РИК - Варна № 3, Димитър Атанасов Карбов вместо "Атанасов" да се чете "Анастасов".

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Варна № 3.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

ЕП/ЛТ

Всички решения