Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 163/2007-04-26

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 163

София, 26 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: замяна на член на районна избирателна комисия

 

 

Постъпило е предложение с вх. № 209 от 26.04.2007 г. от председателя на РИК - Варна за замяна на член на РИК - Варна № 3, както и молба от Снежана Христова Пъшева за освобождаването й като член на РИК поради невъзможност да изпълнява задълженията си и предложение на координатора на НДСВ - Варна.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и 5 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Варна № 3, Снежана Христова Пъшева.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Варна № 3, Кристиян Веселинов Богоев.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕП/ЗТ

Всички решения