Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 205/2007-05-08

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 205

София, 8 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

Постъпило е заявление с вх. № 288 от 8.05.2007 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от Васил Сотиров Сотиров, от кандидатската листа на ПП "Ред, законност и справедливост".

Към заявлението е приложен списък с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. и Решение № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Васил Сотиров Сотиров, включен в листата на ПП "Ред, законност и справедливост", 239 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕЧ/ЗТ

Всички решения