Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 203/2007-05-08

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 203

София, 8 май 2007 г.

 

ОТНОСНО:  жалба вх. № 274 от 7.05.2007 г. за назначаване

членове на секционни избирателни комисии

на територията на община Балчик

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 274 от 7.05.2007  г., от Петър Иванов Петков - упълномощен представител на ПП "Демократи за силна България", против решение № 9 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич, за назначаване на членове на секционни избирателни комисии на територията на община Балчик.

В жалбата се твърди, че неправилно е взето решение от кмета за СИК с над 300 избиратели, т.е. комисиите да са в 7-членен състав вместо 9.

Твърди се, че назначените 16 представители на ДСБ не са в 16 отделни комисии, а в 3 от тях са по двама, като по този начин е лишена да има представители в повече СИК.

Към жалбата са приложени:

- предложение от кмета на община Балчик за назначаване на членове на СИК на територията на общината заедно с подробно описание съставите на СИК;

- покана до политическите сили и пълномощни на участниците в преговорите;

- протокол № 3 от 23.04.2007 г. от проведеното заседание на РИК - Добрич;

- решение № 9 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич;

- приложение № 5 за назначени състави на СИК в община Генерал Тошево заедно с решение № 9 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич.

След обсъждане на  цитираните приложения и запознаване със съставите на назначените от РИК - Добрич, секционни избирателни комисии ЦИКЕП констатира:

Заявителят на жалбата Петър Иванов Петков е надлежно овластен от законния представител на ПП "ДСБ", което се установява от приложените пълномощни, в които се включва и правото му да участва при съставянето на секционните избирателни комисии и да поддържа внесените от ПП "ДСБ" предложения за включването на представители на тази партия в състава им.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че в рамките на мандата на това лице се включват и правомощията, свързани с реализирането на това право, включително и с обжалване на решенията на РИК, когато те противоречат на закона и на заявените от ПП "ДСБ" искания.

На основата на изложените съображения ЦИКЕП приема за допустима жалбата на ПП "ДСБ", заявена от надлежно упълномощения представител Петър Иванов Петков, за отмяна на решение № 9 на РИК - Добрич № 8.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

При преценка на включените в съставите на СИК в община Балчик представители на парламентарно представените в 40-ото Народно събрание политически сили се установява, че в съставите на СИК са назначени всички посочени представители на ПП "ДСБ" съгласно определената им квота. Член 16, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ изисква за секции с над 300 избиратели да бъдат назначени СИК в състав до 9 членове, а не задължително в състав от 9 членове. Законът не задължава да бъдат удовлетворени изцяло исканията за разпределение на присъствието в съставите на СИК. Като цяло квотата на ПП "ДСБ" е спазена и действията на РИК - Добрич, не нарушават изискванията на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петър Иванов Петков - упълномощен представител на политическа партия "Демократи за силна България".

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

EП/КП

Всички решения