Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 247/2007-05-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 247

София, 20 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: предизборна агитация

 

 

Постъпила е жалба с вх. № 04 от 20.05.2007 г. от Константин Тренчев - представляващ коалиция "Български социалдемократи". В жалбата се поддържа, че в изборния ден 20 май 2007 г. в три електронни сайта: http://www.bgphoto.net/, http://www.focus-news.net/ и http://www.express.bg/, към 11,30 ч. продължава да се осъществява предизборна агитация в полза на Съюза на демократичните сили и платформа "Европейски социалисти", регистрирали листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. При извършената проверка се установи, че и в трите сайта се осъществява предизборна агитация в изборния ден, с  което се нарушава забраната на чл. 65, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

По повод направените оплаквания за нарушение на чл. 65, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ и извършените констатации ЦИКЕП приема, че е налице твърдяното нарушение, поради което, за да се осигури нормална обстановка в изборния ден и спазване на закона, следва да се предприемат извънредни мерки, като се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за сваляне от трите сайта на агитационните материали, визирани горе.

По изложените съображения ЦИКЕП приема, че жалбата е основателна.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 15 и чл. 65, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на Министерството на вътрешните работи да предприеме незабавно мерки за сваляне от трите сайта: http://www.bjphoto.net/, http://www.focus-news.net/ и http://www.express.bg/, на излъчваните по тях агитационни материали, с които се осъществява предизборна агитация в полза на Съюза на демократичните сили и платформа "Европейски социалисти", регистрирали листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

ИМ,ЦЧ/КП

Всички решения