Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 193/2007-05-05

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

193

София, 5 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Тодор Джамбов против решение № 18 от

30.04.2007 г. на РИК - Пазарджик, за назначаване

членове на СИК на територията на община Пазарджик

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 270 от 5.05.2007  г., от Тодор Иванов Джамбов - председател на Общинския предизборен щаб на ПП "НДСВ" за община Пазарджик, против решение № 18 от 30.04.2007 г. на РИК - Пазарджик, за назначаване на членове на секционни избирателни комисии на територията на община Пазарджик.

В жалбата се твърди, че не е спазено квотното разпределение в съставите на секционните избирателни комисии съобразно парламентарно представените политически сили. Изложеното в жалбата е идентично с това, съдържащо се в жалбата, подадена от същото лице в качеството на председател на Общинския предизборен щаб на ПП "НДСВ" за община Пазарджик в ЦИКЕП - вх. № 256 от 3.05.2007 г., на която с Решение № 187 от 3 май 2007 г. ЦИКЕП е извършила промяна в състава на СИК № 89 на територията на община Пазарджик, като във всяка СИК вече има представител на ПП "НДСВ".

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Тодор Иванов Джамбов - председател на Общинския предизборен щаб на ПП "НДСВ" за община Пазарджик, против решение № 18 от 30.04.2007 г. на РИК - Пазарджик.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

КВ/КП

Всички решения