Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 108/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

София, 14 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за

участие в изборите за членове на Европейския парламент

от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 13 на 14.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА

2.

МАРИЕЛКА ВЕЛИЧКОВА БАЕВА

3.

МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК

4.

ВЛАДКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ

5.

ВАНЯ ЛУКОВА МАТАНОВА-КОЛЕВА

6.

МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

7.

ТИМУР АХМЕДОВ ХАЛИЛОВ

8.

КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ

9.

ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-

КОПАРОВА

10.

ПЕНЧО НИКОЛОВ ЗАГОРСКИ

11.

АНЕЛИЯ МИТЕВА ИЛИЕВА

12.

АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ

13.

ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК

14.

ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ

15.

НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ

16.

АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ

17.

ЛЮДМИЛ ДОЧЕВ ГЕОРГИЕВ

18.

ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕЧ/ЛТ

Всички решения